Ny industrialliance vil elektrificere Europa

23. juni 2017

El er vejen til et energieffektivt og grønt Europa. Det er budskabet bag en ny europæisk alliance af erhvervsorganisationer, NGO’er og virksomheder, der vil arbejde for at fremme elektrificering både politisk og i praksis.

Læs mere
 

Lave priser udfordrer langtidsholdbarheden i elmarkedet

23. juni 2017

Elprisen på engrosmarkedet er fortsat så lav, at investeringerne i at bygge nye vindmøller eller kraftværker ikke bliver foretaget uden støtte. Det kan udfordre forsyningssikkerheden, og samtidig betyder det, at den grønne omstilling endnu ikke foregår på markedsvilkår.

Læs mere
 

Fælles forslag til bedre rammer for fleksibelt forbrug

23. juni 2017

Dansk Energi, iEnergi, Energinet og DI vil skabe bedre rammer for aktivering af fleksibelt forbrug med nyt fælles oplæg

Læs mere
 

Energi kan bringe Danmark i klimamål

22. juni 2017

Når Danmark skal nå sine klimamål på transporten, landbruget, opvarmning og industri, kan energibranchen skubbe os i mål. Ved at vælge kloge løsninger kan klimamålet opfyldes uden at påføre samfundet høje omkostninger – og på en måde, som harmonerer med målet om 50 procent vedvarende energi i 2030. Samtidig kan landbruget skånes mod klimatiltag, som forringer erhvervets konkurrencekraft.

Læs mere
 

Åbning af fibernet for ny forretning er målet for energiselskaberne

23. juni 2017

Hver dag arbejder de forbrugerejede energiselskaber med at sikre danskerne en digital infrastruktur i verdensklasse – hvert år tilsluttes cirka 55.000 nye borgere og virksomheder på fibernettet rundt om i landet. Det nye skridt er nu en fælles brancheholdning om, at selskaberne åbner deres fibernet for ny forretning med andre indholdsleverandører, efterhånden som selskaberne bliver klar til det.

Læs mere
 

24aug

Elhandlerens restanceprocedure i Engrosmodellen

Hvad gør man, når kunderne ikke betaler? Har du brug for at kende reglerne for restanceproceduren for at kunne servicere jeres kunder? På kurset får du en vigtig baggrundsviden, som er en hjælp i dagligdagen til at håndtere komplicerede kundeforhold.

Læs mere

Kommende aktiviteter

 Kabelarbejde

Brug dine ELFAS data til Asset Management

I fremtiden bliver der stillet større krav til at opretholde leveringssikkerheden i distributionsnettet. På kurset giver vi dig et værktøj til bedre at forstå dine fejl- og afbrudstal fra ELFAS og bruge dem til projektering, planlægning, drift og vedligehold af distributionsnettet i en Asset Management sammenhæng.

Læs mere
 

Klimarådet og Dansk Energi inviterer til analyse og debat om: Energisektorens bidrag til klimamål udenfor kvotesektoren

Danmark forventes at få et krævende mål fra EU om at sænke CO2-udledningerne udenfor kvotesektoren – dvs. transport, landbrug, industri og individuel opvarmning – frem mod 2030. Det vil stille krav til fremtidig dansk klima- og energipolitik.

Læs mere